Linie produkcyjne, konfekcjonujące


Linia do rozlewania rozpuszczalników(wykonanie przeciwwybuchowe)  Linia produkcyjna do rozlewania rozpuszczalników
 Do automatycznego dozowania płynów (przy których wymagane jest
 spełnienie warunków przeciwwybuchowości) do opakowań okrągłych
 szklanych lub tworzywowych, automatycznego zakręcania opakowań,
 automatycznego etykietowania i znakowania etykiet. Zasilanie maszyn
 i sterowanie tylko sprężonym powietrzem.

Doza 200-1000ml, wydajność 1800 op./godz. -500ml

Skład linii:
- dozowarka automatyczna LDP-1
- zakręcarka automatyczna ZAP-1
- etykieciarka automatyczna EAP-1Linia do konfekcjonowania syropów  Linia produkcyjna do konfekcjonowania syropów
 Do opakowań szklanych zakręcanych zakrętką aluminiową Pilfer-proof.
 Zakrętki podawane automatycznieDoza 100-150ml, wydajność 3500 op./godz.

Skład linii:
- maszyna do czyszczenia butelek MCB-2
- monoblok dozująco zakręcający MDZ-5
- etykieciarka automatyczna EA-1
- stół obrotowy SO-4


Linia do konfekcjonowania kosmetyków  Linia produkcyjna do konfekcjonowania kosmetyków (również pieniących)
 Do opakowań szklanych zakręcanych zakrętkami z tworzyw sztucznych lub
 zamykanych atomizerami W linii występuje układ automatycznego podawania i
 zakładania do szyjek butelek plastykowych korków z otworem.Opakowania
 podawane ręcznie na przenośnik zabierakowy,zakrętki nakładane ręcznie na
 szyjki opakowań. Zakręcanie lub zaciskanie zamknięć automatyczne

Doza 50-150ml, wydajność 1800 op./godz.

Skład linii:
- napełniarka szeregowa NS-1
- zakręcarka z funkcją zaciskania aluminiowych kapsli
- przenośnik zabierakowy o ruchu skokowym


Linia do konfekcjonowania kropli do nosa  Linia produkcyjna do konfekcjonowania kropli do nosa
 Do opakowań z tworzywa sztucznego PET,zamykanych zawalcowanym
 atomizerem z nakładką  dyspergującą
 Opakowania,atomizer oraz nakładka podawane automatycznie z podajników
 wibracyjnych

Doza 10ml, wydajność 2000 op./godz.

Skład linii:
- monoblok wielofunkcyjny MW-1
- etykieciarka automatyczna EA-1 z funkcją kontroli kodów kreskowych
  oraz kontrolą wykonywanego nadruku

- stół obrotowy SO-4


Linia do konfekcjonowania tabletek  Linia produkcyjna do konfekcjonowania tabletek

 Opakowania podawane ze stołu obrotowego
 Ilość tabletek w opakowaniu 40-120


Skład linii:
- liczarka automatyczna LU-4 z elekronicznym ośmiotorowym układem
  liczącym tabletki kształtowe,kapsułki i inne rodzaje obiektów

- zamykarka automatyczna ZA-5 wciskająca wieczka na opakowania
- etykieciarka automatyczna EA-a
- stół obrotowy SO-4


Linia do konfekcjonowania płynnnych produktów chemii gospodarczej  Linia produkcyjna do konfekcjonowania płynnnych produktów chemii gospodarczej
 Do opakowań z tworzyw sztucznych zakręcanych zakrętkami z tworzyw
 sztucznych
 Opakowania podawane ręcznie na przenośnik,zakrętki nakładane ręcznie na
 szyjki opakowań.Zakręcanie automatyczne

Doza 500-5000ml, wydajność do 2400 op./godz. dla 500ml

Skład linii:
- dozowarka liniowa LD-4
- zakręcarka ZA-4
- etykieciarka automatyczna EA-3


Linia(półautomatyczna) do konfekcjonowania płynów  Linia produkcyjna (półautomatyczna) do konfekcjonowania płynów
 Do opakowań z tworzywa sztucznego z zakraplaczem i zakręcanych
 zakrętkami z plombą  z tworzywa sztucznego. Wszystkie maszyny
 umieszczone na wspólnym stole roboczym.


Doza 20-250ml, wydajność 1000 op./godz.

Skład linii:
- dozowarka półautomatyczna DP-4
- wciskarka WW-1
- zakręcarka zakrętek ZNP-1
- etykieciarka półautomatyczna E-2