Historia firmy

W 1969 roku wydzielono w Strukturze Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych POLFA Zakład Doświadczalny Mechanizacji Przemysłu Farmaceutycznego (ZDMPF). Jego zadaniem była realizacja projektów związanych z mechanizacją pakowania w firmach zrzeszonych w ówczesnym Zjednoczeniu Przemysłu Farmaceutycznego Polfa.

1987 - Przekształcenie Zakładu Doświadczalnego w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Przemysłu Farmaceutycznego POLFA

1991 - Zmiana nazwy jednostki na "EMPAK" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Pakowania

1992 - Nowy znak Ośrodka został objęty ochroną prawną w Polsce

2005 - Decyzją Jednostki Certyfikacyjnej SGS System Zarządzania Jakością funkcjonujący w EMPAK-u został oficjalnie zarejstrowany jako spełniający wymagania normy ISO 9001:2000

loga

2009 - z dniem 1 lipca 2009 r. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Mechanizacji Pakowania EMPAK, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie połączenia Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Ośrodka Badawczo Rozwojowego Mechanizacji Pakowania „EMPAK”, z dnia 17 czerwca 2009r. (Dz. U. Nr 99, poz. 829) został włączony w struktury w/w Instytutu.